Advies voor professionelen - Kinderen & jongeren

CROSSLINK is een initiatief van WINGG, het West-Vlaams netwerk dat zich richt op de bevordering van de geestelijke
gezondheid van kinderen, jongeren en hun context.

CROSSLINK heeft als doelstelling om voor partners uit de hele provincie consult en advies, vorming en deskundigheidsbevordering te bieden omtrent deze thematiek en om uitwisseling van expertise aan te moedigen.

Het programma CROSSLINK bestaat uit 3 luiken:

Consult en advies: in laagdrempelige regionale antennepunten kunnen deskundigen uit de niet-gespecialiseerde (geestelijke) gezondheidszorg (eerste lijn, huisartsen, CLB, jeugdhulpvoorzieningen en -verwijzers, pediaters, algemene ziekenhuisdiensten, CAW, ...) vragen stellen over kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een probleem inzake geestelijke gezondheid. Binnen dit luik worden de volgende opdrachten opgenomen:

  • Onmiddellijk telefonisch advies
  • Advies inzake toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  • Consult via een overleg op afspraak met de vraagsteller
  • Outreachend consult op afspraak binnen een voorziening

Vorming en deskundigheidsbevordering: in een provinciaal knooppunt worden vragen naar vorming en deskundigheidsbevordering over de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren gebundeld en worden van daaruit initiatieven genomen op vlak van intersectorale vorming, opleiding, stage, workshops, personeelsuitwisseling, ... 

- Structureel Consult en advies: op regelmatige tijdstippen gaan GGZ-medewerkers langs in residentiële jeugdhulpvoorzieningen om gezamenlijk hulpvragen uit te klaren met als doel om de competenties en de draagkracht van het personeel van de jeugdhulpvoorziening in het omgaan met psychiatrische problematiek te vergroten. 

 

Praktische informatie:

Voor ‘Consult en advies’ delen we de provincie op(*):

  •         Noord-West-Vlaanderen via 051/69.10.60, bereikbaar op ma/di/do/vrij van 10u30-12u30.
  •         Zuid-West-Vlaanderen via 051/69.10.61, bereikbaar op ma/di/do/vrij van 10u - 12u.

Voor ‘Vorming en deskundigheidsbevordering’ kan je contact nemen met coördinator Annick Dobbelaere via annick.dobbelaere@wingg.be of 0488/82.79.15

Klik hier voor de flyer

 

(*) op https://www.wingg.be/nl/pagina/crosslink kan je uitzoeken tot welke regio jouw gemeente behoort.

← Terug naar home