Advies voor professionelen - Kinderen & jongeren

Het programma CROSSLINK (voorheen: Intersectorale consult en liaison) heeft als doelstelling om voor partners uit de hele provincie consult en advies, vorming en deskundigheidsbevordering te bieden omtrent de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context en om de intersectorale uitwisseling van expertise aan te moedigen.

Het programma CROSSLINK bestaat uit 2 luiken:

Consult en advies: in laagdrempelige regionale antennepunten kunnen deskundigen uit de niet-gespecialiseerde (geestelijke) gezondheidszorg (eerste lijn, huisartsen, CLB, jeugdhulpvoorzieningen en -verwijzers, pediaters, algemene ziekenhuisdiensten, CAW, ...) vragen stellen over kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een probleem inzake geestelijke gezondheid. Binnen dit luik worden de volgende opdrachten opgenomen:

  •         Onmiddellijk telefonisch advies
  •         Advies inzake toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  •         Consult via een overleg op afspraak met de vraagsteller
  •         Outreachend consult op afspraak binnen een voorziening

Vorming en deskundigheidsbevordering: in een provinciaal knooppunt worden vragen naar vorming en deskundigheidsbevordering over de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren gebundeld en worden van daaruit initiatieven genomen op vlak van intersectorale vorming, opleiding, stage, workshops, personeelsuitwisseling, ...

Praktische informatie:

Voor ‘Consult en advies’ delen we de provincie op(*):

  •         Noord-West-Vlaanderen via 051/69.10.60, bereikbaar op ma/di/vrij van 10u30-12u30.
  •         Zuid-West-Vlaanderen via 051/69.10.61, bereikbaar op di/woe/do van 10u-12u.

Voor ‘Vorming en deskundigheidsbevordering’ kan je contact nemen met coördinator Annick Dobbelaere via annick.dobbelaere@wingg.be of 0488/82.79.15

Klik hier voor de flyer

← Terug naar home