Advies voor professionelen - Volwassenen

Psychiatrisch Ondersteuningsteam VESTA is een samenwerkingsverband tussen de geestelijke gezondheidszorg en de reguliere thuiszorg.

In de regio Zuid-West-Vlaanderen is VESTA centraal aanspreekpunt voor alle vragen omtrent geestelijke gezondheidszorg.

 

Vesta biedt verschillende diensten aan: 

Advies

Advies rond "psychische kwetsbaarheid":

 • Praktische tips rond hoe omgaan met bepaalde kwetsbaarheden
 • Informatie rond doorverwijsmogelijkheden
 • ...

Voor thuisverpleegkundigen, diensten gezinszorg, OCMW, CAW, diensten maatschappelijk werk mutualiteiten, e.a. 
 

Expertise op team

 • Waarom?

Hulpverleners in de eerstelijnszorg nemen een cruciale rol op in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Zij ondersteunen vaak mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid. Om partners uit de eerste lijn maximaal te ondersteunen bij moeilijke casussen organiseert het Netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen op vraag van ‘Expertise op team’.

 • Wat?

Tijdens deze momenten staat een GGZ-medewerker klaar om samen met het team knelpuntdossiers te bekijken en daarbij tips en expertise in te brengen (rond bijvoorbeeld sociale kaart, communicatie met cliënt, diagnose…). Meerdere dossiers kunnen in de afgesproken tijd aan bod komen (individueel of in teamverband).

 • Praktisch

Kostprijs van dit aanbod: €50/u of €150/dagdeel.
Een GGZ-expert komt bij u langs in het team. 

Neem contact op met VESTA. Zij bekijken wie uw vraag kan opnemen.

 

GGZ-Casusoverleg

 • Wat?

Tijdens het GGZ-casusoverleg kunnen verschillende diensten onder de vorm van intervisie samen nadenken over situaties waarbij het omgaan met een persoon met een psychische kwetsbaarheid moeilijk verloopt. Deze casussen kunnen anoniem ingebracht worden door de deelnemers. Doelstelling is om via uitwisseling tussen GGZ– en niet-GGZ-actoren de deskundigheid van beide sectoren te bevorderen. Er worden concrete tips rond hoe omgaan met psychisch kwetsbare personen, waar kan je terecht in specifieke situaties, wat is het aanbod voor bepaalde doelgroepen in de regio… uitgewisseld.

 • Voor wie?

Voor alle medewerkers van eerstelijnsdiensten (diensten gezinszorg, thuisverpleging, maatschappelijk werk van de mutualiteiten, palliatieve zorg, OCMW (sociale dienst en dienst thuiszorg), CAW en diensten VAPH).
Per overleg kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Concrete casussen kunnen ingebracht worden door de deelnemers.

 • Praktisch
  • Deelnemen aan het GGZ-casusoverleg is gratis.
  • 4x per jaar op verschillende locaties in de regio.
  • Concrete data en locaties en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.
    

 

Zorgcoördinatie

Aan de hand van een netwerkoverleg wordt de zorg omtrent een cliënt op elkaar afgestemd. Er wordt een rondetafelgesprek – indien gewenst op regelmatige basis- georganiseerd met de betrokken actoren (hulpverlening, familie, mantelzorg) en de cliënt.

VESTA neemt de coördinerende rol op zich en brengt het administratieve luik in orde.
 

 

Vorming

Hulpverleners die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid of mantelzorgers die samen leven met iemand met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak de nood  aan vorming omtrent geestelijke gezondheid.

 • Op vraag

In de regio Zuid-West-Vlaanderen is VESTA het centraal aanspreekpunt voor vorming. Afhankelijk van de doelgroep, de vraag en het thema wordt bekeken welke collega uit het netwerk kan aangesproken worden om deze vorming te organiseren.

 • Eigen aanbod

Daarnaast organiseert VESTA tweejaarlijks een vormingsreeks bedoeld voor eerstelijns- en welzijnsdiensten. In een aantal modules wordt getracht de deskundigheid in het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid te bevorderen.

De thema's, sprekers en data van de vormingsreeks vindt u hier

 

Contactgegevens

Psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta

Meiweg 1
8500 Kortrijk

056/ 26.11.27
0498/ 52.41.73

info@vestazwvl.be
www.vestazwvl.be 

← Terug naar home