Ambulante hulpverlening

U krijgt psychische hulp tijdens een gesprek, op afspraak, met een hulpverlener (u kunt er niet verblijven).

 

Eerstelijnspsychologische zorg

Oproep tot kandidaatstelling:

Informatienota:

https://www.psyzuid.be/files/media/20190114terugbetalingsregelingkortdurendepsychologischezorgoproep.pdf

Toelatingsvoorwaarden:

Om in aanmerking te komen moet je als kandidaat:

 • Voldoen aan de diplomavereiste;
  • Oftewel een diploma van master in de psychologie met afstudeerrichting klinische psychologie;
  • Oftewel een diploma van master in pedagogische wetenschappen met afstudeerrichting klinische orthopedagogie.
 • Beschikken over min. 3 jaar aantoonbare relevante beroepservaring;
 • Wekelijks minimaal 4 uur beschikbaar zijn;
 • De psychologische sessies uitvoeren in een praktijkruimte die gesitueerd is binnen het werkingsgebied van het netwerk; (CAW, lokaal bestuur, huisartsenpraktijk, medisch huis,…)
 • Werken als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, en in orde zijn met de daarbij horende wettelijke formaliteiten (beroepsaansprakelijkheidsverzekering, registratie bij de psychologencommissie i.f.v. BTW-vrijstelling, etc.);
 • Deelnemen aan intervisie en vorming georganiseerd door het netwerk

 

Verloop van de procedure:

 1. Indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 15 februari 2019
 2. Beslissing van het netwerkcomité maart 2019
 3. Sluiten van overeenkomsten maart 2019