Eerstelijnspsychologen - Informatie voor de arts

Algemene informatie

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering voor het eerst zal tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die eventueel 1x kan worden verlengd) op basis van een verwijsvoorschrift. Het maximum aantal sessies bedraagt 8 sessies per kalenderjaar. Kostprijs van de sessie voor de patiënt: 11,20 € of 4 € indien hij recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

De terugbetaling zal gelden voor:

 • Doelgroep volwassenen (18-64); met een matig ernstig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie of bij misbruik van alcohol of slaap- en kalmeringsmiddelen;
 • Doelgroep ouderen (65+); met een matig ernstig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie of bij misbruik van alcohol of slaap- en kalmeringsmiddelen;
 • Doelgroep kinderen en jongeren (-18); met geestelijke gezondheidsproblemen gelinkt aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden
 • die naar deze zorg zijn doorverwezen op basis van een gedateerd verwijsvoorschrift ondertekend door de verwijzende arts; 
 • en in orde zijn met het ziekenfonds.

Wat wordt bedoeld met "matig ernstig"?
Indicatoren voor een correcte doorverwijzing:

 • De patiënt heeft een licht of matig probleem op het vlak van angst, depressie of  gedrags- of sociale problemen of bij misbruik van alcohol of slaap- en kalmeringsmiddelen (geen verslaving).
 • Het probleem is in de tijd beperkt (sinds enkele weken of maanden) en doet zich voor in een bepaald domein van functioneren (werk, gezin, sociaal of emotioneel,…).
 • Kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem van de patiënt te verbeteren.
 • De patiënt bevindt zich in een veilige en stabiele context (geen risico op suïcide).
 • De patiënt is in staat een wederzijdse relatie aan te gaan.
 • De patiënt is voor dit eerstelijnszorgaanbod geïnteresseerd.

 

Aanmeldingsprocedure

Stap 1: Ga na of de cliënt overeenstemt met de doelgroep.

Stap 2: Verifieer de verzekerbaarheid van de cliënt op MyCareNet.

Stap 3: Overhandig de cliënt een gedateerd verwijsvoorschrift en geef een informed consent mee en benadruk dat hij/zij dit voorschrift aan de psycholoog moet geven tijdens het eerste consult. 

Stap 4: Kies samen met uw cliënt een psycholoog uit onderstaande lijst of via deze link (pdf)

Wanneer de cliënt 18+ is: 

Wanneer de cliënt - 18 jaar is:

Stap 5: Neem via mail contact op of laat uw cliënt contact opnemen met de eerstelijnspsycholoog of -orthopedagoog. Bezorg de eerstelijnspsycholoog of -orthopedagoog de voornaam en het telefoonnummer van de cliënt. 

Stap 6: De eerstelijnspsycholoog of -orthopedagoog neemt binnen de 48 uur telefonisch contact met de cliënt op om een afspraak vast te leggen. 

Stap 7: Werk samen met de eerstelijnspsycholoog of -orthopedagoog. De eerstelijnspycholoog of -orthopedagoog zal communiceren over de evolutie van de patiënt.

Er kan mogelijks een wachttijd zijn tussen de aanmelding en het eerste gesprek.

Documenten

Documenten voor doorverwijzing: verwijsvoorschrift en informed consent

Algemene informatie

Lijst eerstelijnspsychologen

 

Indien er onduidelijkheden of klachten zijn, neem contact op Filip Vanneste (ELPcoördinator netwerk GGZ Zuid): elpco@psy107zwvl.be of bij dringende zaken op 0479/13.68.27. Bij klachten over een psycholoog kunt u zich ook wenden tot de psychologencommisie.

 

← Terug naar home