Eerstelijnspsychologen - Informatie voor de huisarts

Algemene informatie

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering voor het eerst zal tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die eventueel 1x kan worden verlengd) op basis van een verwijsvoorschrift. Het maximum aantal sessies bedraagt 8 sessies per kalenderjaar. Kostprijs van de sessie voor de patiënt: 11 € of 4 € indien hij recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

De terugbetaling zal gelden voor:

 • Volwassenen van 18 tot en met 64 jaar;
 • met een matig ernstig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie of alcoholgebruik; 
 • die naar deze zorg zijn doorverwezen op basis van een gedateerd verwijsvoorschrift ondertekend door de huisarts of psychiater; 
 • en in orde zijn met het ziekenfonds.

Wat wordt bedoeld met "matig ernstig"?
Indicatoren voor een correcte doorverwijzing:

 • De patiënt heeft een licht of matig probleem op het vlak van angst, depressie of alcoholgebruik (geen verslaving).
 • Het probleem is in de tijd beperkt (sinds enkele weken of maanden) en doet zich voor in een bepaald domein van functioneren (werk, gezin, sociaal of emotioneel,…).
 • Kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem van de patiënt te verbeteren.
 • De patiënt bevindt zich in een veilige en stabiele context (geen risico op suïcide).
 • De patiënt is in staat een wederzijdse relatie aan te gaan.
 • De patiënt is voor dit eerstelijnszorgaanbod geïnteresseerd.

 

Aanmeldingsprocedure

Stap 1: Ga na of de cliënt overeenstemt met de doelgroep.

Stap 2: Verifieer de verzekerbaarheid van de cliënt op MyCareNet.

Stap 3: Overhandig de cliënt een gedateerd verwijsvoorschrift en geef een informed consent mee en benadruk dat hij/zij dit voorschrift aan de psycholoog moet geven tijdens het eerste consult. 

Stap 4: Kies samen met uw cliënt een psycholoog uit onderstaande lijst.

 • Messiaen, Kelly: Antoon Van Dycklaan 124B, 8500 Kortrijk, Kelly.messiaen@hotmail.com
 • Dias Alves, Sandra: Sint-Sebastiaanslaan 5A bus 4, 8500 Kortrijk, geest@telenet.be
 • Van Daele, Steven: Benediktinessenstraat 16, 8930 Menen, Steven.vandaele@telenet.be
 • Vandersteene, Nysa: Stijn Streuvelslaan 100, 8501 Heule of Stationsstraat 58, 8930 Menen, momenteel in zwangerschapsverlof tot 31/07/2020

Stap 5: Neem via mail contact op of laat uw cliënt contact opnemen met de eerstelijnspsycholoog of -orthopedagoog. Bezorg de eerstelijnspsycholoog of -orthopedagoog de voornaam en het telefoonnummer van de cliënt. 

Stap 6: De eerstelijnspsycholoog of -orthopedagoog neemt binnen de 48 uur telefonisch contact met de cliënt op om een afspraak vast te leggen. 

Stap 7: Werk samen met de eerstelijnspsycholoog of -orthopedagoog. De eerstelijnspycholoog of -orthopedagoog zal communiceren over de evolutie van de patiënt.

Er kan mogelijks een wachttijd zijn tussen de aanmelding en het eerste gesprek.

Documenten

Verwijsvoorschrift

Informed consent

Algemen informatie

 

Indien er onduidelijkheden of klachten zijn, neem contact op Lisa Verbeke (netwerkcoördinator netwerk GGZ Zuid): info@psy107zwvl.be of bij dringende zaken op 0475/78 25 56.

 

← Terug naar home