Eerstelijnspsychologen - Kinderen & jongeren

Wenst u psychologische hulp?

 Een consult bij de klinisch psycholoog of orthopedagoog kan worden terugbetaald.

Aanbod?

Voor kinderen en jongeren kan deze terugbetaling geregeld worden via de huisarts, pediater, CLB-arts, arts van Kind en Gezin, kinder- en jeugdpsychiater. Voor het aanbod voor volwassenen klik hier

Deze psychologische hulp kan voor zinvol zijn wanneer een kind of jongere geestelijke gezondheidsproblemen heeft gelinkt aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden. 

Na doorverwijzing door uw arts kan u rekenen op een terugbetaling van een kortdurende behandeling van 4 sessies (éénmalig verlengbaar) per kalenderjaar.

Wat is de kostprijs?

Kostprijs van een sessie: 11,20 € of 4 € indien u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. 

Hoe aanmelden?

Stap 1: Spreek uw arts aan. Om een terugbetaling te krijgen, is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief heeft. Deze brief vindt u hier. Uw arts geeft u ook een informed consent mee. Dit wordt tijdens het eerste consult, samen met de verwijsbrief, aan de psycholoog bezorgd.

Stap 2: Kies een psycholoog

Lijst Eerstelijnspsychologen
Naam Locatie Contactgegevens
Demeyere, Isolde Brugsesteenweg 115, 8500 Kortrijk

isolde_demeyere@hotmail.com

0498 33 07 23

Nuytten, Sofie

Heirweg 74, 8520 Kuurne

Grote Markt 10 (Eerstelijnsgezondheidszorgcentrum de Piramide vzw), 8930 Menen,

sofienuytten@hotmail.com 

0497 38 60 77

De Bruycker, Shannen

Marremstraat 3, 8560 Wevelgem

shannendebruycker@hotmail.com

0477 20 41 28

Stap 3:  U of uw arts neemt contact met de psycholoog en bezorg hem uw voornaam en uw telefoonnummer. 

Stap 4: De eerstelijnspsycholoog neemt binnen 48 uur telefonisch contact met u op om een afspraak vast te leggen.

 

Er kan mogelijks een wachttijd zijn tussen de aanmelding en het eerste gesprek.

Indien er onduidelijkheden of klachten zijn, neem contact op Lisa Verbeke (netwerkcoördinator netwerk GGZ Zuid): info@psy107zwvl.be of bij dringende zaken op 0475/78 25 56. Bij klachten over een psycholoog kunt u zich ook wenden tot de psychologencommisie.

 

ELP 1Gezin1Plan 

Als partner van de brede instap integrale jeugdhulp, vanuit RTJ aanbod, als huisarts kan u ook terecht bij de eerstelijnspsychologen van Konekti.

Hoe aanmelden ?  

Ben je als gezin/verwijzer van mening dat:

  • Een psychische zorg/kwetsbaarheid van een kind/jongere momenteel op de voorgrond staat, waardoor jouw hulpverlening niet voldoende/werkbaar is
  • Na een eerstelijnspsychologische tussenkomst kan ik terug aan de slag met kind en het gezin?

Wordt een kind/jongere tussen 0-25jaar geconfronteerd met milde, niet-complexe psychische klachten die momenteel:

  • meerdere levensdomeinen belasten (zoals individueel welbevinden, samenleven, school, sociale contacten, …)
  • gebaat zijn met een snelle en kortdurende tussenkomst (4 gesprekken)
  • niet in die mate aanwezig zijn dat ze tot een levensbedreigende of onveilige situatie kunnen leiden

Aanmelden voor de Eerste Lijns Psychologische Functie kan via deze link of je kan de PDF versie downloaden om het in het gezin in te vullen en dan nadien online in te vullen.

Meer info:
www.konektizwvl.be  - aanmelden bij de eerstelijnspsycholoog

← Terug naar home