Eerstelijnspsychologen - Kinderen & jongeren

Wenst u psychologische hulp?

 Een consult bij de klinisch psycholoog of orthopedagoog kan worden terugbetaald.

Aanbod?

Voor kinderen en jongeren kan deze terugbetaling geregeld worden via de huisarts, pediater, CLB-arts, arts van Kind en Gezin, kinder- en jeugdpsychiater. Voor het aanbod voor volwassenen klik hier

Deze psychologische hulp kan voor zinvol zijn wanneer een kind of jongere geestelijke gezondheidsproblemen heeft gelinkt aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden. 

Na doorverwijzing door uw arts kan u rekenen op een terugbetaling van een kortdurende behandeling van 4 sessies (éénmalig verlengbaar) per kalenderjaar.

Wat is de kostprijs?

Kostprijs van een sessie: 11,20 € of 4 € indien u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. 

Hoe aanmelden?

Stap 1: Spreek uw arts aan. Om een terugbetaling te krijgen, is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief heeft. Deze brief vindt u hier. Uw arts geeft u ook een informed consent mee. Dit wordt tijdens het eerste consult, samen met de verwijsbrief, aan de psycholoog bezorgd.

Stap 2: Kies een psycholoog

Stap 4: De eerstelijnspsycholoog neemt binnen 48 uur telefonisch contact met u op om een afspraak vast te leggen.Stap 3:  U of uw arts neemt contact met de psycholoog en bezorg hem uw voornaam en uw telefoonnummer. 

Er kan mogelijks een wachttijd zijn tussen de aanmelding en het eerste gesprek.

 

ELP 1Gezin1Plan 

Als partner van de brede instap integrale jeugdhulp, vanuit RTJ aanbod, als huisarts kan u ook terecht bij de eerstelijnspsychologen van Konekti.

Hoe aanmelden ?  

Ben je als gezin/verwijzer van mening dat:

  • Een psychische zorg/kwetsbaarheid van een kind/jongere momenteel op de voorgrond staat, waardoor jouw hulpverlening niet voldoende/werkbaar is
  • Na een eerstelijnspsychologische tussenkomst kan ik terug aan de slag met kind en het gezin?

Wordt een kind/jongere tussen 0-25jaar geconfronteerd met milde, niet-complexe psychische klachten die momenteel:

  • meerdere levensdomeinen belasten (zoals individueel welbevinden, samenleven, school, sociale contacten, …)
  • gebaat zijn met een snelle en kortdurende tussenkomst (4 gesprekken)
  • niet in die mate aanwezig zijn dat ze tot een levensbedreigende of onveilige situatie kunnen leiden

Aanmelden voor de eerstelijnspsychologische functie (ELPF) kan via deze link of je kan de PDF versie downloaden om het in het gezin in te vullen en dan nadien online in te vullen.

Meer info: www.konektizwvl.be  - aanmelden bij de eerstelijnspsycholoog

← Terug naar home