Eerstelijnspsychologen - Volwassenen

Wenst u psychologische hulp?

 Een consult bij de klinisch psycholoog of orthopedagoog kan worden terugbetaald.

Aanbod?

Voor volwassenen kan deze terugbetaling geregeld worden via uw huisarts, arbeidsgeneesheer, geriater of psychiater. Voor het aanbod voor kinderen en jongeren klik hier. 

Deze psychologische hulp kan voor u zinvol zijn wanneer u  lichte of matige last heeft van depressieve of angstige gevoelens of wanneer u problemen met alcohol of slaap- en kalmeringensmiddelen ervaart.      

Na doorverwijzing door uw arts kan u rekenen op een terugbetaling van een kortdurende behandeling van 4 sessies (éénmalig verlengbaar) per kalenderjaar.

Wat is de kostprijs?

Kostprijs van een sessie: 11,20 € of 4 € indien u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. 

Hoe aanmelden?

Stap 1: Spreek uw huisarts of psychiater (indien 65+ ook de geriater) aan. Om een terugbetaling te krijgen, is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief heeft. Deze brief vindt u hier. Uw arts geeft u ook een informed consent mee. Dit wordt tijdens het eerste consult, samen met de verwijsbrief, aan de psycholoog bezorgd.

Tijdelijke extra richtlijnen omwille van het coronavirus: 

Vanaf 14 maart tot 30 september 2020 bieden de psychologen ook videoconsultaties aan.

Normaal moet u een gedateerd verwijsvoorschrift van de huisarts bezorgen aan de eerstelijnspsycholoog. Tijdens deze periode mogen huisartsen het verwijsvoorschrift ook via mail aan uzelf of de ELP bezorgen. Indien uw huisarts het verwijsvoorschrift aan u bezorgt, geef dit dat af aan de eerstelijnspsycholoog

Indien de huisarts niet in de mogelijkheid is om een officieel verwijsvoorschrift aan de eerstelijnspsycholoog te bezorgen is het voldoende om een mail te sturen waarin de naam van de cliënt, de aard van de problematiek en de verzekerbaarheid van de cliënt staat benoemd. Het is belangrijk dat deze gegevens traceerbaar zijn. 

U kunt tijdelijk door de arbeidsgeneesheer van de preventiedienst waarbij uw werkgever is aangesloten, worden doorverwezen.

Stap 2: Kies een psycholoog

Indien u niet in de regio Zuid-West-Vlaanderen woont, kunt u via deze link de lijst van alle eerstelijnspsychologen in België raadplegen. 

Stap 3:  U of uw arts neemt via mail contact met de psycholoog en bezorg hem uw voornaam en uw telefoonnummer. 

Stap 4: De eerstelijnspsycholoog neemt binnen 48 uur telefonisch contact met u op om een afspraak vast te leggen.

 

Er kan mogelijks een wachttijd zijn tussen de aanmelding en het eerste gesprek.

 

Indien er onduidelijkheden of klachten zijn, neem contact op Lisa Verbeke (netwerkcoördinator netwerk GGZ Zuid): info@psy107zwvl.be of bij dringende zaken op 0475/78 25 56. Bij klachten over een psycholoog kunt u zich ook wenden tot de psychologencommisie.

 

Documenten

Verwijsvoorschrift

Informed consent

← Terug naar home