Eerstelijnspsychologen - Volwassenen

Wenst u psychologische hulp?

 Een consult bij de klinisch psycholoog of orthopedagoog kan worden terugbetaald.

Aanbod?

Voor volwassenen kan deze terugbetaling geregeld worden via uw huisarts, arbeidsgeneesheer, geriater of psychiater. Voor het aanbod voor kinderen en jongeren klik hier. 

Deze psychologische hulp kan voor u zinvol zijn wanneer u  lichte of matige last heeft van depressieve of angstige gevoelens of wanneer u problemen met alcohol of slaap- en kalmeringsmiddelen ervaart.      

Na doorverwijzing door uw arts kan u rekenen op een terugbetaling van een kortdurende behandeling van 4 sessies (éénmalig verlengbaar) per kalenderjaar.

Wat is de kostprijs?

Kostprijs van een sessie: 11,20 € of 4 € indien u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. 

Hoe aanmelden?

Stap 1: Spreek uw huisarts of psychiater (indien 65+ ook de geriater) aan. Om een terugbetaling te krijgen, is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief heeft. Deze brief vindt u hier. Uw arts geeft u ook een informed consent mee. Dit wordt tijdens het eerste consult, samen met de verwijsbrief, aan de psycholoog bezorgd.

Stap 2: Kies een psycholoog of pdf

Indien u niet in de regio Zuid-West-Vlaanderen woont, kunt u via deze link de lijst van alle eerstelijnspsychologen in België raadplegen. 

Stap 3:  U of uw arts neemt via mail contact met de psycholoog en bezorg hem uw voornaam en uw telefoonnummer. 

Stap 4: De eerstelijnspsycholoog neemt binnen 48 uur telefonisch contact met u op om een afspraak vast te leggen.

 

Er kan mogelijks een wachttijd zijn tussen de aanmelding en het eerste gesprek.

 

Indien er onduidelijkheden of klachten zijn, neem contact op Filip Vanneste (ELPcoördinator netwerk GGZ Zuid): elpco@psy107zwvl.be of op 0479/13.68.27. Wij horen graag uw feedback. 

Documenten

Verwijsvoorschrift

Informed consent

Lijst eerstelijnspsychologen

← Terug naar home