Hulpverlening aan huis

U krijgt psychische hulp aan huis.

 

 

 

  • MCT ELZ Kortrijk:

Het Mobiel Crisisteam Kortrijk is een samenwerking tussen pz h. familie en az groeninge en is actief in de Eerstelijnszone Kortrijk (Kortrijk, Kuurne, Harelbeke).

Het MCT is een ambulant multidisciplinair team dat kortdurende en intensieve interventies op maat biedt in de thuiscontext van de patiënt met een acute psychische of psychiatrische crisis. Doel is om op die manier een ziekenhuisopname te voorkomen.

Er wordt aan huis een intensieve begeleiding van maximaal 4 weken opgestart. Op indicatie kan dit eenmalig met twee weken verlengd worden. De focus ligt op de risicotaxatie en stabilisatie van de crisis. In eerste instantie wordt de reden van aanmelding, de context, de hulpvragen en de sterktes in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt er multidisciplinair ingezet op ondersteuning en crisishantering en vertrekken we vanuit de sterktes van de patiënt. Deze dienstverlening is kosteloos voor uw patiënt.

Het is de voorwaarde dat de aanmeldingen steeds gedaan wordt door een huisarts, psychiater of organisatie waaraan een psychiater verbonden is (na een medische inschatting).

De aanmelding gebeurt via het telefoonnummer 056/63.19.40. Het MCT is actief van 8u30 tot 17u00 op weekdagen en van 9u00 tot 13u00 op zaterdag.

Sinds januari 2022 is er in ELZ Waregem afdeling 'Mobiel Team W-Move' opgestart. Het Mobiel Team W-Move is een team die is opgestart vanuit de versterkende maatregelen voor de mobiele teams. W-Move maakt deel uit van het MCT Kortrijk.

W-Move voorziet begeleiding aan huis bij personen in een precaire kwetsbare situatie (18+) met (een vermoeden van) een psychiatrische problematiek die nu moeilijk of niet worden bereikt en waarbij men aanklampend moet werken. Dit met als doel cliënten voor te bereiden op een doorverwijzing naar reguliere voorzieningen voor verdere begeleiding of behandeling. Er is tevens mogelijkheid tot intensieve begeleiding met meerdere huisbezoeken per week. De psychiater voert, indien aangewezen, eveneens huisbezoeken uit.

Tweede doelgroep zijn ouderen (65+) die zich in een precaire kwetsbare situatie bevinden en/of waar zich een (acuut) psychisch of psychiatrisch probleem voordoet.

W-Move is actief binnen de eerstelijnszone Waregem (Wielsbeke, Waregem, Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Zwevegem en Spiere-Helkijn).

Aanmeldingen kunnen gebeuren op het telefoonnummer 0473/731530 tussen 8u en 16u30.

De begeleiding is volledig kosteloos.

  • Dia-Mo - Mobiele ondersteuning omtrent dubbeldiagnose. 

Aanbod Dia-Mo: Dia-Mo heeft als basisopdracht het ondersteunen van de context (formeel als informeel) van volwassenen (vanaf 18 jaar) met een (vermoeden van) verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid m.a.w. mensen met een dubbeldiagnose problematiek. Dia-Mo zal ondersteuning bieden aan zorgverleners en/of de omgeving van de cliënt door doelgroep-specifieke expertise (GGZ & VAPH) bij hen binnen te brengen. Enerzijds wordt VAPH-expertise binnen gebracht in de huidige werking van de mobiele teams art. 107 en andere GGZ partners, anderzijds wordt GGZ-expertise binnen gebracht in de VAPH sector. Het gaat hierbij om: advies geven, coaching van zorgverleners. Dit kan casus- of teamgericht zijn. 

Doelgroep: mensen (18+) met een (vermoeden van) een verstandelijke beperking én bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen.

Regio: Zuid-West-Vlaanderen (Menen – Kortrijk - Waregem)

Aanmelding: kan tijdens de kantooruren van maandag tot en met vrijdag. Zowel zorgprofessionals als familie van de cliënt als de cliënt zelf zijn in de mogelijkheid een aanmelding te doen. Dit kan via mail op c.hubaux@impact.pcmenen.be door het gebruik van het aanmeldingsformulier (zie bijlage).

Traject op maat: De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag van de aanmelder. De beeldvorming van de cliënt en zijn context vertrekt vanuit de gekende informatie (vanuit eerder diagnostisch onderzoek zoals bijvoorbeeld SEO-schaal, levensgeschiedenis, ...) en observaties. Indien nodig worden additionele onderzoeken of screenings gepland. Tijdens het traject wordt uitgegaan van de krachten van de cliënt met oog op zijn/haar herstel. Dia-Mo biedt advies, expertise en ondersteuning in dit herstelproces. Daarnaast wordt ook ingezet op het installeren van het noodzakelijke netwerk rond de cliënt. Indien therapeutische behandeling vereist is, zal Dia-Mo ook de brug vormen naar deze hulpverlening. De medewerkers van Dia-Mo nemen de begeleiding die reeds aanwezig was niet over. Ze zullen een tijdlang samenwerken teneinde de nodige specialistische expertise en emotionele ondersteuning en erkenning te bieden. Er wordt gefocust op het competenter en sterker maken van het netwerk, zowel professioneel als niet-professioneel, van de cliënt. Het traject wordt afgerond wanneer de vastgelopen situatie terug stabiel is. De cliënt en zijn netwerk (professioneel en niet-professioneel) hebben het gevoel de nodige tools en handvaten gekregen te hebben om de vastgelopen situatie onder controle te houden, nu en in de toekomst. Bij een afronding wordt het traject geëvalueerd. Dia-Mo blijft telefonisch bereikbaar en een heraanmelding is mogelijk wanneer nodig.