Preventie en vroegdetectie

Voorkomen dat mensen een psychische kwetsbaarheid ontwikkelen en mensen met een vermoeden van een psychische kwetsbaarheid zo vroeg mogelijk bereiken en waar nodig ondersteuning bieden.