Terugbetaling psychologische functie - Informatie voor de verwijzer

Algemene informatie

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering voor het eerst zal tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

Om van dit tarief te kunnen genieten, kan de cliënt zich rechtstreeks wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg die de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend. Hier vindt u de lijst van geconventioneerde psychologen/orthopedagogen: 

Indien er onduidelijkheden of klachten zijn, neem contact op Ann Dewulf (Lokale coördinator netwerk GGZ Zuid): ann.dewulf@psy107zwvl.be. Bij klachten over een psycholoog kunt u zich ook wenden tot de psychologencommisie.

 

← Terug naar home