Terugbetaling psychologische zorg - Achtergrond informatie

Situering

Op 2 december 2020 sloten de federale regering en de gewesten en gemeenschappen een protocolakkoord om de versterking van de geestelijke gezondheidszorg gecoördineerd aan te pakken, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen die het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-pandemie. Voor de eerstelijnspsychologische zorg was reeds een budget beschikbaar van 39,3 miljoen. Dit wordt vanaf 2021 verhoogd met 112,5 miljoen om twee psychologische functies - in samenwerking met en complementair aan het bestaande aanbod - verder uit te bouwen. Het jaarbudget voor deze conventie (151,8 miljoen) is een significante bijkomende investering in de hervormingen van de geestelijke gezondheidszorg die in de schoot van de transversale overeenkomstencommissie geestelijke gezondheid vorm kreeg en gebaseerd is op een public mental health-perspectief. De uitbouw van de psychologische zorg in de eerstelijn is belangrijk om de behandelkloof te verminderen.

Conventie

De overeenkomst opgemaakt door het RIZIV. De RIZIV-overeenkomst 'financiering van de psychologische functies in de eerste lijn' voorziet een belangrijke opdracht voor de netwerken geestelijke gezondheidszorg.

De netwerken geestelijke gezondheid creëren samen met de eerstelijnszones een vlot toegankelijke zorg voor kwetsbare doelgroepen met milde tot matig ernstige psychische problemen. Deze psychologische hulpverlening richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen. Zij kunnen eerstelijnszorg krijgen voor hun algemeen psychisch welbevinden of meer gespecialiseerde zorg bij matig ernstige psychische problemen. Bij ernstige psychische problemen kan je beroep doen op zelfstandig gevestigde psychologen of orthopedagogen, centra geestelijke gezondheidszorg, mobiele teams, psychiatrische afdelingen in een algemeen ziekenhuis of het psychiatrisch ziekenhuis.

Binnen Netwerk Zuid-West-Vlaanderen is een werkgroep 'psychologische zorg' opgestart waarin actief wordt gewerkt om de overeenkomst concreet uit te werken.

Bij de eerste publicatie van “de conventie” werden heel wat interpretaties en ideeën de wereld in gestuurd. In deze Open brief beschrijven we hoe de conventie nu werkelijk – in lijn met het kader vanuit FOD Volksgezondheid en RIZIV en het beschikbare budget – vorm zal krijgen.

← Terug naar home