Terugbetaling psychologische zorg - Wenst u psychische hulp(15+)?

Wenst u psychologische hulp?

 Een consult bij de klinisch psycholoog of orthopedagoog kan worden terugbetaald.

Aanbod?

Men vergoedt psychologische zorg volgens 2 types: 

 1. Eerstelijns psychologische zorg: Kortdurende en/of weinig intensieve interventies die bijdragen tot het behoud of herstel van het psychisch welzijn. Voorbeelden: rouw en verlies, depressieve klachten, angstklachten, stressklachten, burn-out gevoelens, beginnend misbruik van alcohol of middelen, enkelvoudig trauma, …
 2. Gespecialiseerde psychologische zorg: Interventies voor mensen met meer specifieke behoeften of die intensievere zorg nodig hebben omwille van ernstige psychologische problemen.

Deze zorg wordt individueel of in groepssessies aangeboden. 

Per 12 maanden komt u in aanmerking voor:

 • Maximaal 8 individuele sessies of maximaal 5 groepssessies (er kan voor/na de groepssessie 1 individueel gesprek plaatsvinden) voor de eerstelijnspsychologische functie.
 • Gemiddeld 8 individuele sessies of maximaal 12 groepssessies (er kan voor/na de groepssessie 1 individueel gesprek plaatsvinden) voor de gespecialiseerde psychologische functie. 

Voorwaarden? 

 • Het gaat om lichte of matige problemen, uiteraard helpen we jou verder als je graag verder wilt na de gesprekken.
 • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds.

Verdere informatie kan je ook terugvinden op de website van de fgov.

Om de vergoedde psychologische sessies te volgen, heeft u geen voorschrift nodig.

 • Eerstelijns psychologische zorg is direct toegankelijk.
 • Gespecialiseerde psychologische zorg is toegankelijk nadat een functioneel bilan is opgesteld na een eerste sessie. Dit functioneel bilan wordt opgesteld door de geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog van het netwerk. Hiervoor kan die uw huisarts contacteren, met uw toestemming.

Kostprijs?

 • Het eerste gesprek is altijd gratis. 
 • Volgende individuele sessies: €11 of €4 indien cliënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming
 • Groepssessie €2.5 

Hoe aanmelden?

Om van dit tarief te kunnen genieten, kan u zich rechtstreeks wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg die de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend. Hieronder via de link vindt u de lijst van geconventioneerde psychologen/orthopedagogen

Vragen? 

Indien er onduidelijkheden of klachten zijn, neem contact op Ann Dewulf (Lokale coördinator netwerk GGZ Zuid): Ann.Dewulf@psy107zwvl.be. Wij horen graag uw feedback. Er kan mogelijks een wachttijd zijn tussen de aanmelding en het eerste gesprek.

Lijst psychologen? Klik hier voor de Lijst eerstelijnspsychologen

Andere regio? Neem een kijkje op www.elpen.be

Doelgroep “kinderen en jongeren” (0-23 jaar)

West- vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid- WINGG

Werkingsgebied: Provincie West-Vlaanderen

Overzicht te raadplegen: www.wingg.be

Doelgroep “volwassenen en “ouderen” (+15 jaar)

Noord- West-Vlaanderen- Nowe

Werkingsgebied: zie kaartje hieronder

Overzicht te raadplegen: https://psychologischezorg-nowe.be/

Midden-West-Vlaanderen- Kwadraat

Werkingsgebied: zie kaartje hieronder 

Individueel aanbod: www.elpkwadraat.be

Groepsaanbod-therapiegroepen: www.surpluskwadraat.be 

 

← Terug naar home