Advies

Psychiatrisch Ondersteuningsteam VESTA is een samenwerkingsverband tussen de geestelijke gezondheidszorg en de reguliere thuiszorg.

In de regio Zuid-West-Vlaanderen is VESTA centraal aanspreekpunt voor alle vragen omtrent geestelijke gezondheidszorg.

 

Vesta biedt verschillende diensten aan: 

Advies rond "psychische kwetsbaarheid":

 • Tips rond hoe omgaan met bepaalde kwetsbaarheden
 • Informatie rond doorverwijsmogelijkheden
 • Algemene informatievragen
 • ...

Voor familie en mantelzorgers, cliënten en hulpverleners.
 

Screening

Uitgebreide screening:

 • In kaart brengen van de situatie (wat is lastig, welke hulpverlening is betrokken, welke zijn de wensen van cliënt en omgeving...) 
 • Samen zoeken naar meest aangewezen vorm van hulpverlening (ook effectieve toeleiding mogelijk)

Praktisch:

 • Meestal éénmalig, gratis en gebeurt ten huize van de betrokkene.
 • Ook overleg met context of met betrokken hulpverleners (mits toestemming van cliënt)
   

Begeleiding

Psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta neemt enkel begeleidingen (aan huis) op als er geen alternatieven voor handen zijn in de regio. 

Praktisch:

 • Na overleg met het team wordt beslist of een cliënt geïncludeerd wordt voor begeleiding. 
 • Enige wachttijd is mogelijk.
 • Bij opstart worden, samen met de cliënt, wensen bepaald die regelmatig geëvalueerd worden.
 • Na elk huisbezoek wordt een onkostenvergoeding gevraagd van 2 euro of 5 euro, afhankelijk van uw inkomen.
 • De frequentie van huisbezoeken gebeurt in samenspraak met de cliënt en zijn context. 
 • De begeleiding duurt maximum 2 jaar.
   

Toeleiding

Vesta kan een cliënt toeleiden naar de gepaste hulpverlening. Dit traject is kortdurend (max. 6 maand).

Praktisch:

 • Na elk huisbezoek wordt een onkostenvergoeding gevraagd van 2 euro of 5 euro, afhankelijk van uw inkomen.
   

Zorgcoördinatie

Aan de hand van een netwerkoverleg wordt de zorg omtrent een cliënt op elkaar afgestemd. Er wordt een rondetafelgesprek georganiseerd met de betrokken actoren (hulpverlening, familie, mantelzorg) en de cliënt.

 • Vesta neemt de coördinerende rol op zich 
 • Vesta brengt het administratieve luik in orde.
 • Het netwerkoverleg kan indien gewenst op regelmatige basis georganiseerd worden.

 

Contactgegevens

Psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta

Meiweg 1

8500 Kortrijk

056/ 26.11.27
0498/ 52.41.73

info@vestazwvl.be
www.vestazwvl.be