Centraal aanmeldpunt mentaal welzijn voor huisartsen← Vorige pagina

Donderdag 17 maart 2022

Een centraal aanmeldpunt mentaal welzijn voor huisartsen in de regio Zuid-West-Vlaanderen, vanuit samenwerking tussen het netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen, de huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-WestVlaanderen. Dit als antwoord op het complex hulpverleningslandschap. CAW Zuid-West-Vlaanderen neemt de trekkersrol op.

Wat doet CAW?

CAW ZWVL biedt eerstelijnshulpverlening aan iedereen met eender welke welzijnsvraag. Daarnaast heeft CAW ZWVL een achterliggend begeleidingsaanbod voor mensen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid. Dit aanbod richt zich op de thema’s relaties, IFG, slachtofferschap, daderschap, wonen en jongeren en jongvolwassenen. De hulpverleners in het CAW ZWVL bieden professionele eerstelijnshulp op een laagdrempelige, outreachende, generalistische, netwerkgerichte en krachtgerichte manier. Ons aanbod is volledig gratis.

Aanbod:

  1. Telefonisch consult voor advies.
  2. Patiënt kan worden uitgenodigd door het CAW voor verdere vraagverheldering en rechtenverkenning, met als mogelijke vervolghulp: a. Directe hulp b. Directe toeleiding naar het achterliggend begeleidingsaanbod van het CAW c. Doorverwijzing naar externe diensten d. Multidisciplinair casusoverleg met tweedelijnsactoren bij complexe problematiek: Kompas, Vesta, CGG, Ubuntu,… (deze lijst is niet exhaustief).
  3. Garantie van terugkoppeling/feedback in functie van de aanmelding, in samenspraak met de cliënt.

Wanneer en hoe? 

Bij alle welzijnsvragen.

  • Telefonisch: Van maandag tot vrijdag tussen 9u-17u via het gratis nummer 0800 13 500.
  • Per email: Via onthaal@cawzuidwestvlaanderen.be. Binnen maximaal twee werkdagen wordt uw e-mail opgevolgd

 Download centraalaanmeldpuntmentaalwelzijn.pdf  Download