Gids dubbeldiagnose← Vorige pagina

Donderdag 4 november 2021

Het Sector Overschrijdend Experten Platform (S.O.E.P.) is een intersectoraal samenwerkingsverband van organisaties in Zuid-West-Vlaanderen, die een actieve rol spelen in de ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking en een psychische kwetsbaarheid. Netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen neemt een actieve rol op in dit samenwerkingsverband. 

S.O.E.P. beoogt op een strategische manier bij te dragen tot de realisatie van een op de vragen en noden afgestemd aanbod van effectieve, efficiënte, toegankelijke, maatschappelijk verantwoorde kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning voor personen met een verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid en hun netwerk die beroep doen op de dienstverlening van de leden van dit platform.

Om deze doelstelling te realiseren werd een strategisch beleidsplan ontwikkeld door de stuurgroep van S.O.E.P.

Voor de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid zal in de regio Zuid-West-Vlaanderen ingezet worden op volgende acties:

  1. Het optimaliseren van de samenwerking tussen sectoren ten voordele van de doelgroep in functie van de best mogelijke begeleiding en zorgcontinuïteit
  2. De toegankelijkheid van het reguliere aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid verhogen
  3. Het verfijnen en toegankelijk maken van het bestaande specifieke aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid
  4. Het uitbouwen van een residentieel en semi-residentieel aanbod op maat van de doelgroep

Een eerste stap in het realiseren van doelstelling één is de opmaak van een overzicht waarin de ondersteunings-bronnen van diensten, projecten, ... die kunnen ingezet worden voor onze doelgroep, worden opgelijst. 

Dit overzicht werd gefinaliseerd en mondt uit in de Gids Dubbeldiagnose die u in bijlage kunt raadplegen. 

 


 Download verwijsgidsdubbeldiagnose.pdf  Download