Informatie terugbetaling psychologische sessies ← Vorige pagina

Maandag 2 mei 2022

Aanbod?

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering voor het eerst zal tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

Men vergoedt psychologische zorg volgens 2 types: 

 1. Eerstelijns psychologische zorg: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer u een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op uw psychisch welbevinden.
 2. Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

Deze zorg wordt individueel of in groepssessies aangeboden. 

Per 12 maanden komt u in aanmerking voor:

 • Maximaal 8 individuele sessies of maximaal 5 groepsessies (er kan voor/na de groepssessie 1 individueel gesprek plaatsvinden) voor de eerstelijnspsychologische functie.
 • Gemiddeld 8 individuele sessies of maximaal 12 groepsessies (er kan voor/na de groepssessie 1 individueel gesprek plaatsvinden) voor de gespecialiseerde psychologische functie. 

Voorwaarden? 

 • Het gaat om lichte of matige problemen, uiteraard helpen we jou verder als je graag verder wilt na de gesprekken.
 • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds.

Verdere informatie kan je ook terugvinden op de website van de fgov.

Om de vergoedde psychologische sessies te volgen, heeft u geen voorschrift nodig.

 • Eerstelijns psychologische zorg is direct toegankelijk.
 • Gespecialiseerde psychologische zorg is toegankelijk nadat een functioneel bilan is opgesteld na een eerste sessie. Dit functioneel bilan wordt opgesteld door de geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog van het netwerk. Hiervoor kan die uw huisarts contacteren, met uw toestemming. 

Wat is de kostprijs?

 • Het eerste gesprek is altijd gratis. 
 • Volgende individuele sessies: €11 of €4 indien u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming
 • Groepssessie €2.5 

Hoe aanmelden?

Om van dit tarief te kunnen genieten, kan u zich rechtstreeks wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg die de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend. Onderaan of via volgende link vindt u de lijst van geconventioneerde psychologen/orthopedagogen

het netwerk is volop bezig met de opmaak van samenwerkingsovereenkomsten met nieuwe psychologen en orthopedagogen die zijn ingestapt. De lijst wordt systematisch aangevuld. 

Vragen? 

Indien er onduidelijkheden of klachten zijn, neem contact op Ann Dewulf (Lokale coördinator netwerk GGZ Zuid): Ann.Dewulf@psy107zwvl.be. Wij horen graag uw feedback. Er kan mogelijks een wachttijd zijn tussen de aanmelding en het eerste gesprek.


 Download lijsteerstelijnspsychologenvoorvolwassenenzuid12juli.pdf  Download