Maatregelen betreffende het coronavirus ← Vorige pagina

Donderdag 19 maart 2020

Om het overzicht te bewaren, wordt de informatie betreffende de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus hier opgelijst.

 

1. Algemene maatregelen

https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

Om jezelf en anderen te beschermen tegen het nieuwe coronavirus (Covid-19) kan je volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Was regelmatig je handen.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 • Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Wat bij zorg aan een mogelijk of bevestigd geval van COVID-19?

 • Mogelijke en bevestigde gevallen van COVID-19 worden op dezelfde manier behandeld door de hulpverlener.
 • Het teamlid moet beoordelen of de zorg noodzakelijk is of kan worden uitgesteld. Specifieke situaties kunnen met de huisarts en de psychiater van het mobiel team besproken worden. Het teamlid verduidelijkt de hygiënische maatregelen voor de patiënt: "Hygiënevoorlichting aan de patiënt"
 • Indien de zorg noodzakelijk is, plan deze dan aan het eind van de dag in en pas de volgende maatregelen toe.
 • Indien mogelijk, geef de patiënt een chirurgisch mondmasker (het virus wordt overgedragen via druppels tot +/- 1,5 m). Als er geen masker beschikbaar is, kan de verpleegkundige de patiënt vragen om zijn of haar neus en mond te bedekken met een sjaal of doek tijdens de verzorging. Deze moet na elke behandeling worden gewassen.
 • Draag zelf een chirurgisch mondmasker
 • Was uw handen na de behandeling met zeep of gebruik een hydro-alcoholische oplossing.
 • Ontsmet het (medische) materiaal dat in contact komt met de patiënt.
 • Was werkkleding dagelijks op 60°C.

Organisatie van het huishouden van de besmette persoon:

Voor zover geen andere (thuiszorg)diensten bij de patiënt over de vloer komen, ondersteun de besmette patiënt om zijn huishouden zo te organiseren dat:

 • De besmette persoon verblijft zo veel als mogelijk in een aparte kamer en verlaat zijn woning niet.
 • Bespreek met de persoon en zijn familie om het bezoek zo veel mogelijk te beperken tot enkel het essentieel bezoek en dit onder de juiste voorwaarden te laten plaatsvinden. Bezoek van kinderen en mensen met een verminderde weerstand wordt vermeden.
 • Bezoek houdt minstens 1,5m afstand en draagt bij voorkeur een masker en handschoenen. Bij het verlaten van de kamer/woning past hij/zij handhygiëne toe (= handontsmetting met alcoholgel).
 • Ook in deze bijzondere omstandigheden is aandacht voor het welbevinden van de persoon erg belangrijk.
 • Bezoek ter plaatse kan vervangen worden door extra telefonisch contact.
 • Eetgerei wordt best machinaal afgewassen. Indien er geen afwasmachine is, kan het eetgerei met de hand afgewassen worden met heet water en afwasmiddel.
 • Verlucht indien mogelijk enkele keren per dag de kamer van de persoon door de vensters te openen.
 • Linnen dient steeds als besmet beschouwd te worden. Verwijder het vuil linnen onmiddellijk in (afgesloten) linnenmand. Linnen wordt bij voorkeur gewassen op 60° (of hoger). Draag handschoenen en een masker bij het behandelen van wasgoed en pas daarna handhygiëne toe.
 • Indien mogelijk gaat de besmette persoon naar een aparte badkamer en toilet.. Als dat niet kan, is het aangewezen om de badkamer als laatste te gebruiken door besmette persoon en daarna te reinigen en te ontsmetten en verluchten.

Waar kun je terecht met je bezorgdheden?

 • Bij Vesta: Psychiatrisch Ondersteuningsteam VESTA is een samenwerkingsverband tussen de geestelijke gezondheidszorg en de reguliere thuiszorg.In de regio Zuid-West-Vlaanderen is VESTA centraal aanspreekpunt voor alle vragen omtrent geestelijke gezondheidszorg. Contactgegevens: 056/ 26.11.27 of 0498/ 52.41.73 info@vestazwvl.bewww.vestazwvl.be 
   
 • Bij het CGG: Contact-center: 056/23.00.23 (Elke weekdag van 10.00 – 12.00 &13.00 – 16.00). CGG Mandel en Leie is een ambulante dienst voor geestelijke gezondheidszorg. Zij bieden psychiatrische, psychologische en psychosociale hulpverlening voor mensen met een GGZ-problematiek. Naar aanleiding van de corona-crisis passen ze hun dienstverlening aan. Vanaf 23/03 schakelen wij extra hulpverleners in om psychologische opvang te voorzien voor mensen met mentale problemen ten gevolge van COVID-19. Mensen kunnen bij ons terecht voor telefonische consultaties en videochat omtrent:
  • Omgaan met stress, angst en negatieve gevoelens
  • Behouden van een gezonde levensstijl en routine
  • Omgaan met mediaberichtgeving en fake news
  • Verbonden blijven met anderen en omgaan met gevoelens van eenzaamheid
  • Advies voor ouders en gezinnen m.b.t. quarantaine-maatregelen​​​​​
 • Bij het CAW: Ook nu kan iedereen met een welzijnsvraag bij het CAW terecht. Het coronavirus kan ook extra vragen oproepen. In uw kot blijven is niet gemakkelijk en kan spanning, eenzaamheid, angst,… oproepen. Ook voor vragen rond deze thema’s kunnen mensen bij ons terecht. Het achterliggend aanbod zoals Slachtofferhulp, team Gezin, Relatie en Personen, de Bezoekruimte,.. blijft uiteraard ook bereikbaar.
  • Telefonisch op het nummer: 0800 13 500, (gratis, geen belkrediet nodig), er wordt gevraagd de postcode in te geven. op basis daarvan wordt men doorverbonden met het CAW in de buurt, zie ook https://www.caw.be/contacteer-ons/bel/ 
  • Via chat:
   • Mensen die ouder zijn dat 25 jaar kunnen terecht bij het CAW Zuid-West-Vlaanderen via www.caw.be/chat
   • Jongeren tot 25 jaar met een welzijnsvraag kunnen terecht bij het JAC, een deelwerking van het CAW: via www.jac.be/chat
  • Via mail:
   • Regio Kortrijk: onthaal.kortrijk@cawzuidwestvlaanderen.be
   • Regio Menen: onthaal.menen@cawzuidwestvlaanderen.be
   • Jongeren: Jac@cawzuidwestvlaanderen.be
  • De residentiële centra en de nachtopvang blijven open. We zetten alles op alles om dit op een veilige manier te organiseren. Groepen worden gespreid, er zijn geen gezamenlijke eet- en kookmomenten, er zijn duidelijke richtlijnen op vlak van hygiëne en besmettingsgevaar, we zijn extreem alert voor symptomen bij cliënten en vermijden zoveel mogelijk face-to-face contact. De Inloop is tijdelijk gesloten. Samen met Stad Kortrijk zoeken we naar mogelijke oplossingen om minimale dienstverlening voor dak- en thuislozen te organiseren. Stad Kortrijk heeft Centrum Overleie ter beschikking gesteld voor minimale dienstverlening voor dak- en thuislozen. Ze kunnen er terecht voor een douche, wassalon, soep/koffie en een lockersysteem.

 

 • UilenSpiegel wil met een nieuw project wat verlichting brengen voor (ex-)patiënten ggz. Ze hebben opgeleide ervaringsdeskundigen bereid gevonden om zich telefonisch beschikbaar te stellen tijdens de week. U kunt hiervoor terecht op: https://www.uilenspiegel.net/wat/luistergenoten

 • Luisterlijn van Similes: steun voor familielid van iemand met een psychische kwetsbaarheid, elke werkdag van 10u tot 12u, 016 244 200 (niet op feestdagen en tijdens schoolvakanties). Je kan je vraag ook mailen naar luistervrijwilligers@hotmail.com
 • 1813: zelfmoordlijn : telefoon (1813) / chat en mail: https://www.zelfmoord1813.be/
 • Tele-onthaal: Bel anoniem en gratis Tele-Onthaal 106 (24/7) of chat via www.tele-onthaal.be op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 18 tot 23 uur en op woensdag en zondag al vanaf 15 uur.
 • In bijlage vindt u een overzicht vanuit Konekti en W13 met laagdrempelige psychosociale ondersteuning in Zuid West Vlaanderen.
 • Vanuit de samenwerking tussen GAUZZ, D.O.P., Consulentenwerking Ampel en Ampel-Wingg wordt een tijdelijke digitaal aanbod opgezet voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende pyschische kwetsbaarheid en hun families en hulpverleners.  De mogelijkheid bestaat om hen te bellen of te mailen, zodat ze in gesprek kunnen gaan, op die manier ondersteunend kunnen zijn en samen zoeken naar mogelijke oplossingen, adviezen. Het overzicht van dit aanbod, vindt u hier.

 

2. Maatregelen specifiek voor de geestelijke gezondheidszorg:

 
Alle informatie is te vinden op: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals

 

Ziekenhuizen

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#eerstelijn

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx#Ziekenhuizen

 

Mobiele teams

Deze richtlijn is van toepassing voor elke vorm van mobiel team voor psychiatrische patiënten. Algemeen geldt de richtlijn dat we situaties vermijden waar veel mensen samenkomen en dat we contacten tussen mogelijk besmette personen en gezonde personen verminderen.

Om verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, wordt gevraagd om de personeelsleden van de mobiele teams gerichter in te zetten. Deze maatregel gaat in op 18 maart 2020.

Organisatie van de mobiele teams: 

 • Ondanks de verspreiding van het coronavirus, is het geenszins de bedoeling van de werking van de mobiele teams stil te leggen. Evenmin is het de bedoeling dat de mobiele teams hun patiënten overdragen aan andere thuiszorgdiensten of ziekenhuizen. Thuiszorg is op heden het meest aangewezen.
 • Prioriteer in de zorg. Stel niet noodzakelijke zorg uit. Dit zal vermoedelijk haalbaarder zijn in een mobiel team langdurige zorg dan in een mobiel team acute zorg.
 • Bel voorafgaandelijk aan een huisbezoek de betrokken patiënt op en informeer naar zijn gezondheidstoestand.
 • Individuele afspraken worden in principe verdergezet. Hou wel rekening met de algemene hygiëne voorschriften (geen handen geven, 1,5 meter afstand bewaren,…). Vervang in de mate van het mogelijke huisbezoeken door telefonische of online ondersteuning.
 • Indien de cliënt aangeeft tot een risicogroep te behoren (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem…) kan de afspraak wel best geannuleerd worden.
 • Interne vergaderingen worden in principe verdergezet. Hou wel rekening met de algemene hygiëne voorschriften (geen handen geven, 1,5 meter afstand bewaren,…). Indien mogelijk worden interne vergaderingen vervangen door elektronische vergaderingen (skype, Teams, …).
 • Indien dit mogelijk is kunnen afspraken ook via online communicatiekanalen (vb. telefoon of Skype) georganiseerd worden.
 • Deelname aan niet dringende en noodzakelijke externe vergaderingen voor zorgverleners worden geannuleerd of in de mate van het mogelijk vervangen door elektronisch vergaderen.
 • Geef ondersteuning aan de huisarts en/of andere diensten die wel aan huis gaan.
 • Plan de zorg aan (vermoedelijk) besmette personen als laatste op de dagplanning.
 • Laat zo veel als mogelijk hetzelfde teamlid langsgaan bij de persoon.
 • Wees als mobiel team, extra waakzaam op tekenen van angst, decompensatie. Immers, de onzekerheid over de gevolgen van het virus, kunnen extra aanleiding geven tot psychische problemen.
 • Heb aandacht voor het sociaal netwerk rondom de patiënt: door de crisis kan dit netwerk snel krimpen.
 • Elk teamlid van een mobiel is, wanneer hij/zij op stap gaat naar patiënten in de thuissituatie, voorzien van: isolatiedocument, chirurgisch of ander mondmasker, zeep, …
 • Voorzie voldoende materiaal zoals handschoenen, handalcohol, mond-neusmaskers, … in de mate van het mogelijke en de beschikbaarheid. Rationaliseer het gebruik van de meest schaarse producten, vermijd verspilling.

 

Huisartsen

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#eerstelijn

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx#Huisartsen

 

Beschut Wonen

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#GGZ

 

Richtlijnen voor ambulante voorzieningen

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#GGZ

 

PVT

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#GGZ

 

Psychologen

https://vvkp.be/update-coronavirus-covid-19-implicaties-en-rol-voor-de-praktijk-van-psychologen

www.psychologenkringkortrijk.be

 

Welzijnssector

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals#welzijn

 

Andere gezondheidsmedewerkers

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx#Gezondheidswerkers

 

3. Extra documenten:

Beeldbellen

 

 

4. Nog vragen? 

 

Bevoegde

overheidsdienst

 

Telefoon/mail

Websites

Zorg en

Gezondheid

 

Eventuele vragen en problemen kunt u melden aan uw coördinerend psychiater of huisarts.

Indien nodig kan daarna contact opgenomen worden met Zorg en Gezondheid via het generieke mailadres geestelijkegezondheidszorg@vlaanderen.be 

of revalidatie@vlaanderen.be

 

Dienst Infectieziektebestrijding (enkel voor artsen)

Tijdens de kantooruren:

 • Antwerpen: 03 224 62 06
 • Limburg: 011 74 22 42
 • Oost-Vlaanderen: 09 276 13 70
 • Vlaams-Brabant: 016-66 63 53
 • West-Vlaanderen: 050 24 79 15

Buiten de kantooruren (enkel voor artsen): 02 512 93 89

https://www.zorg-en-gezondheid.be/

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals

www.zorginfecties.be

Federale

overheid

Contactcenter infolijn voor burgers: 0800 14 689

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx

https://www.info-coronavirus.be/nl/

 


 Download konektipsychosocialeeerstelijnshulpcorona.pdf  Download