Oproep eerstelijnspsycholoog/-orthopedagoog← Vorige pagina

Vrijdag 8 mei 2020

De coronacrisis betekent nood aan extra ondersteuning bij psychische problemen. Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid, heeft dan ook beslist om de terugbetaling van psychologische zorg niet langer te beperken tot volwassenen, maar uit te breiden naar de “doelgroep kinderen en jongeren” (- 18 ) en naar “doelgroep ouderen” (+ 65). Deze uitbreiding loopt tot eind 2020.


De netwerken geestelijke gezondheid binnen West-Vlaanderen doen een warme oproep aan KLINISCH PSYCHOLOGEN/ORTHOPEDAGOGEN om, op zelfstandige basis, kortdurende en laagdrempelige psychische ondersteuning te bieden.

 

DOELGROEP
Deze psychologische zorg wordt geboden aan

kinderen en jongeren (0 - 18 jaar) en hun context (ouders, voogd) met een geestelijk gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden. → Verwijzing door een huisarts, een CLB-arts, een pediater of een kinder- en jeugdpsychiater.

Volwassenen die lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik. → Verwijzing door een huisarts, psychiater of arbeidsgeneesheer.

Ouderen (+ 65 jaar) met dezelfde problematieken als bij volwassenen, uitgebreid met misbruik van slaap- of kalmeringsmiddelen.→ Verwijzing door een huisarts, psychiater of geriater.

Het gaat hierbij telkens om een licht tot matig ernstig probleem waardoor het voldoende verholpen kan worden op basis van een beperkt aantal sessies.

 

PROFIEL

 • Je beschikt over een visum van klinisch psycholoog of van klinisch orthopedagoog.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar professionele ervaring als klinisch psycholoog of orthopedagoog.
 • Je bent wekelijks minimum 4 uur beschikbaar (met mogelijkheid tot uitbreiding).
 • Je voert de sessies uit in een praktijkruimte binnen de provincie West-Vlaanderen of via video-consultatie.
 • Je bent zelfstandige in hoofd- of bijberoep, en in regel met alle daarbij horende wettelijke formaliteiten.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan (gratis) intervisie en vorming georganiseerd door het netwerk.
 • Je bent bereid om een overeenkomst met het netwerk af te sluiten.

 

OPDRACHT
De klinische psycholoog / orthopedagoog biedt eerstelijns psychologische zorg. Het gaat hierbij om (een reeks van) interventies waarbij twee of meer van volgende opdrachten worden uitgevoerd:

 • diagnostische inschatting van de aanwezige problemen;
 • algemene psychologische zorg;
 • oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie;
 • bevorderen van de zelfredzaamheid;
 • doorverwijzing bij complexe problematiek.

De terugbetaling van psychologische zorg gebeurt op basis van verwijsvoorschrift van een arts. Dit geeft per cliënt recht op een reeks van vier sessies, één maal verlengbaar tot acht sessies.

 

ONS AANBOD

 • In overeenstemming met de vastgelegde tarieven van de verstrekkingen gelden volgende honoraria:
  • € 61,17 voor een intakesessie van 60 minuten
  • € 45,88 voor een psychologische sessie van 45 minuten
 • We bieden gratis kwaliteitsvolle vorming en professioneel begeleide intervisie.
 • We bieden je het gebruik aan van een online elektronisch patiëntendossier. Je kunt tevens op een vlotte en veilige manier communiceren met artsen die verwijzen.
 • We engageren ons om locaties gesitueerd bij eerstelijnsactoren ter beschikking te stellen.

(Dit aanbod kan nog per netwerk geestelijke gezondheidszorg verschillen)

 

INTERESSE EN BIJKOMENDE INFORMATIE

 • Voor doelgroep “kinderen en jongeren”: Cedric Kemseke, netwerkcoördinator WINGG, cedric.kemseke@wingg.be, 0478 99 79 16, www.wingg.be
 • Voor doelgroepen “volwassen” en “ouderen”
  • Provincie opgesplitst in drie werkingsgebieden
   • Noord-West-Vlaanderen: Bart De Saeger, bartdesaeger@eerstelijnspsycholoognwvl.be, 0486 82 89 20, www.eerstelijnspsycholoognwvl.be
   • Midden-West-Vlaanderen: Hanna De Baecke, hanna.debaecke@netwerkkwadraat.be, 0468 28 27 20, www.elpkwadraat.be
   • Zuid-West-Vlaanderen: Lisa Verbeke, info@psy107zwvl.be, 0475 78 25 56, www.psyzuid.be

 Download oproepuitbreidingelp.pdf  Download