Opstart Mobiel Crisisteam ELZ Kortrijk← Vorige pagina

Maandag 3 mei 2021

Met bijgevoegde folder wensen wij u op de hoogte te brengen van de opstart van het Mobiel Crisisteam Kortrijk, een samenwerking tussen pz h. familie en az groeninge. MCT Kortrijk is ontstaan in kader van de verdere uitrol van de mobiele crisiswerking binnen het netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen en zal actief zijn in de Eerstelijnszone Kortrijk (Kortrijk, Kuurne, Harelbeke).

Het MCT is een ambulant multidisciplinair team dat kortdurende en intensieve interventies op maat biedt in de thuiscontext van de patiënt met een acute psychische of psychiatrische crisis. Doel is om op die manier een ziekenhuisopname te voorkomen.

Er wordt aan huis een intensieve begeleiding van maximaal 4 weken opgestart. Op indicatie kan dit eenmalig met twee weken verlengd worden. De focus ligt op de risicotaxatie en stabilisatie van de crisis. In eerste instantie wordt de reden van aanmelding, de context, de hulpvragen en de sterktes in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt er multidisciplinair ingezet op ondersteuning en crisishantering en vertrekken we vanuit de sterktes van de patiënt. Deze dienstverlening is kosteloos voor uw patiënt.

Het is de voorwaarde dat de aanmeldingen steeds gedaan wordt door een huisarts, psychiater of organisatie waaraan een psychiater verbonden is (na een medische inschatting).

De aanmelding gebeurt via het telefoonnummer 056/63.19.40. Het MCT is actief van 8u30 tot 17u00 op weekdagen en van 9u00 tot 13u00 op zaterdag.

Maandag 3 mei 2021 gaat men van start! Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kan u het team contacteren via het aanmeldingsnummer of via mctkortrijk@pzhfamilie.be

Indien u graag papieren folders wenst, kunnen deze via ditzelfde mailadres worden aangevraagd.


 Download foldermobielcrisisteamkortrijk.pdf  Download 0001.jpg