Stand van zaken terugbetaling ambulante psychologische zorg← Vorige pagina

Donderdag 21 oktober 2021

Situering

Op 2 december 2020 sloten de federale regering en de gewesten en gemeenschappen een protocolakkoord om de versterking van de geestelijke gezondheidszorg gecoördineerd aan te pakken, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen die het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-pandemie. Voor de eerstelijnspsychologische zorg was reeds een budget beschikbaar van 39,3 miljoen. Dit wordt vanaf 2021 verhoogd met 112,5 miljoen om twee psychologische functies - in samenwerking met en complementair aan het bestaande aanbod - verder uit te bouwen. Het jaarbudget voor deze conventie (151,8 miljoen) is een significante bijkomende investering in de hervormingen van de geestelijke gezondheidszorg die in de schoot van de transversale overeenkomstencommissie geestelijke gezondheid vorm kreeg en gebaseerd is op een public mental health-perspectief. De uitbouw van de psychologische zorg in de eerstelijn is belangrijk om de behandelkloof te verminderen.

Conventie

De overeenkomst opgemaakt door het RIZIV. De RIZIV-overeenkomst 'financiering van de psychologische functies in de eerste lijn' voorziet een belangrijke opdracht voor de netwerken geestelijke gezondheidszorg. Netwerk Zuid-West-Vlaanderen heeft de overeenkomst ondertekenend in september 2021. Met de intentie om zo snel als mogelijk op te starten. 

Binnen Netwerk Zuid-West-Vlaanderen is een werkgroep 'psychologische zorg' opgestart waarin actief wordt gewerkt om de overeenkomst concreet uit te werken. Voor de effectieve uitvoering moeten nog verschillende onduidelijkheden worden uitgeklaard en procedures/tools worden uitgewerkt door het RIZIV en de federale overheid. Het netwerk wacht dan ook op meer informatie voor men verdere stappen kan ondernemen. De overeenkomst geeft ook aan om, op provinciaal niveau een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tegen 31 december 2021, en dit met alle West-Vlaamse eerstelijnszones en netwerken geestelijke gezondheidszorg. Ook hiervoor is een werkgroep opgestart met vertegenwoordigers uit de ELZ, psychologenkringen en netwerken geestelijke gezondheidszorg.

 

Momenteel zijn er nog steeds eerstelijnspsychologen actief waar u terecht kunt: Netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen (psyzuid.be)


 Download 210728541in108bijlage2rizivcgv20212391conventieeerstelijnspsychzorg.pdf  Download