Studiedag ‘Hoe een autismespectrumstoornis het psychische lijden kan (ver)kleuren’← Vorige pagina

Dinsdag 19 maart 2019

Mensen met autisme zijn extra kwetsbaar voor bijkomende psychiatrische problemen. Vaak is het naar aanleiding van angsten/depressie/psychose dat ze professionele hulp zoeken. De autismespectrumstoornis kleurt deze problemen en kan voor verwarring zorgen. De aanpak die werkt voor anderen, lijkt niet aan te slaan.

Gastspreekster Sylvie Carette wil zorgverleners een aantal inzichten bieden en handvatten aanreiken.

https://www.psyzuid.be/files/nieuws/bijlage/pcmstudiedagautisme19032019.pdf


 Download onze bijlage