Bachelor Psychosociale functie CGG Mandel en Leie (Voltijd en deeltijdse fu.. ← Terug naar overzicht


CGG Mandel & Leie is een erkende dienst voor ambulante geestelijkegezondheidszorg. Ons doelpubliek zijn volwassenen, ouderen en kinderen met ernstige psychosociale, psychische of psychiatrischeproblemen. CGG Mandel & Leie biedt gespecialiseerde hulpverleningvoor mensen die op verschillende levensdomeinen moeilijkheden ondervinden ten gevolge van hun psychische of psychiatrische problemen. Onze hulpverlening is gericht op herstel van het psychisch evenwicht of op het draaglijker maken van psychisch lijden.

We vertrekken hierbij vanuit een krachtgerichte visie die aandacht heeft voor de persoonlijke kwaliteiten, talenten, krachten van dezorggebruiker en zijn omgeving. Het doel is dat de zorggebruiker zijneigen leven in de maatschappij opnieuw kan vormgeven. Het teamvan CGG Mandel & Leie bestaat uit psychiaters, psychologen,psychosociale hulpverleners en administratieve medewerkers.

Ons hulpverleningsaanbod is multidisciplinair. Wij bieden hulpverlening in de regionale zorgzones Midden West-Vlaanderen(Tielt en Izegem) en Zuid West-Vlaanderen.

Wat wordt er verwacht? 

U komt terecht in het behandelfocusteam stemmingsstoornis of interpersoonlijk functioneren & gedrag, en in het screeningsteam.
Als psychosociaal hulpverlener maakt u deel uit van het multidisciplinaireteam onder de leiding van een psychiater. U biedt psychosociale hulpverlening aan cliënten binnen de tweedelijnsopdracht van het CGG.

U vervult een specialistische rol in het psychosociaal behandelwerk
met de cliënt en zijn context. Dit betekent:

 • u bent het aanspreekpunt voor de context van de cliënt.
 • u betrekt de kinderen in het gezin.
 • u schakelt waar nodig, in overleg met het gezin, hulpverlening of belangrijke derden in die het gezin als een geheel kunnen ondersteunen.
 • u hebt van bij aanvang een zicht op alle aanwezige hulpverlening en schakelt indien nodig andere diensten in om een integralezorgverlening te bewerkstelligen. 
 • u bent een teamwerker. 
 • u voelt zich comfortbal in een netwerkoverleg en kan tot een efficiënte besluitvorming komen.
 • u kan op een efficiënte manier een nauwkeurig dossier opmaken.

Hoe werken wij?

Naast uw klinische blik, houdt u rekening met de informatie van hetbreder netwerk en hanteert u diagnostische tools om antwoorden te formuleren op de vragen. Hierbij betrekt u de familiale context, deverwijzers en de andere behandelaars. U zorgt voor een goede indicatiestelling om te komen tot een onderbouwd en onderhandeld
behandelplan en advies. U werkt volgens de recente evidence-based
methodieken. Naast het individueel werk is er mogelijkheid tot groeptherapeutisch werk. Dit kan psycho-educatief zijn, als een training, als een behandelaanbod, volgens de noodzaak van de organisatie. Dit groepsaanbod kan doorgaan binnen de eigen organisatie als in het ruimere GGZ netwerk.

Profiel

 • U geniet van ruime ervaring (minstens 2 jaar) in het begeleiden/behandelen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, bijvoorkeur in een ambulante en/of semi-residentiële setting.
 • U hebt kennis van of affiniteit met de behandeling vanstemmingsproblemen / gedragsproblemen.
 • U handelt vanuit Systematisch Rehabilitatiegerichte kennis.
 • U bent een gepassioneerde psychosociale hulpverlener, houdt van wetenschappelijk onderbouwde kennis en ziet in samenwerking altijd een meerwaarde.
 • U bent bereid je flexibel in te zetten om avonduren te presteren én op onze verschillende vestigingen te werken.

Aanbod en procedure

 • Contract bepaalde duur (1/3/2020-31/12/2021 met kans opverlenging), 19 -uur per week.
 • Verloning volgens CGG-loonbarema’s PC 331.
 • Een boeiende job binnen een ervaren team.
 • Hospitalisatieverzekering vanaf 6 maand anciënniteit.

Herkent u zichzelf in deze omschrijving of wens je meer info, dan kan u een gemotiveerd schrijven en CV richten tot Sofie Serruys uiterlijk
tegen 18/02/2021, via veerle.theys@cggml.be.

De procedure bestaat uit diverse gesprekken.


 Download PDF