CGG BT1 en teamco ← Terug naar overzicht


Wie zijn we en wie zoeken we? Onze teams specialiseren zich in de evidence-based behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met depressie, waarbij elk teamlid vanuit zijn/haar functie bijdraagt aan het traject van de cliënt. Door continue bijscholing en het regelmatig evalueren van onze behandelmodules blijven we up-to-date om de best mogelijke hulp te kunnen aanbieden. Om dit team te versterken zoeken we iemand met een passie voor het ambulant behandelen van deze cliënten met complexe problematieken.

Als psycholoog sta je in voor de indicatiestelling, psychodiagnostiek, het opmaken van een behandelplan en de psychotherapeutische begeleiding. Hierbij houd je de noodzakelijke informatie bij in een elektronisch patiëntendossier en overleg je geregeld met verwijzers, de context van de cliënt, … Naast het cliëntenwerk draag je ook bij tot het verder uitbouwen van ons aanbod en je schrikt er niet van terug om nieuwe initiatieven voor te stellen/te ontwikkelen. Kortom, we zoeken een enthousiaste nieuwe collega die een langdurig engagement wil aangaan binnen het team.

Onze teamcoördinators coördineren de operationele en dagdagelijkse werking van hun team. Onze teamco’s zijn de facilitator en bruggenbouwer voor de verbinding binnen het team, tussen het team en beleid, tussen de teams onderling, met de vakgroepverantwoordelijken én met het netwerk van zorgpartners. Kwaliteitsbewaking en opvolging is eveneens een belangrijk onderdeel van deze opdracht. Als teamco ben je van nature uit een trekker. Je coacht je team in hun dagdagelijks werk alsook in de continue ontwikkeling en waarborging van een kwalitatief en evidence-based zorgaanbod. Je enthousiasmeert, inspireert en stuurt op een groeimindset. Je brengt stabiliteit binnen in het team en werking, binnen een continue veranderend zorglandschap.

Als teamcoördinator van het behandelfocusteam Depressie heb je ervaring en expertise in behandeling van stemmingsstoornissen. Je bent geboeid door deze problematiek en good practices/evidence based behandeling binnen deze behandelfocus. Je bent enthousiast om zich verder te verdiepen op deze behandelfocus, dit ook te motiveren binnen je team en hierin samen voor de meest kwaliteitsvolle zorg te gaan. Je werkt er naar toe om met je team, voor het netwerk en zorgpartners, als toetssteen te gelden als het komt op de ambulante behandeling van stemmingsstoornissen. Je verkent actief vormingsnoden en -kansen hierin en vertaalt dit in een VTO-plan voor je team.

Wat kunnen we je aanbieden? In ruil voor dit engagement zijn we als werkgever bereid sterk te investeren in jou als nieuwe collega. Je komt niet enkel terecht in een hecht, ervaren team, maar krijgt ook toegang tot (digitaal) testmateriaal en online modules om je therapieën te ondersteunen. Er is de mogelijkheid om vormingen te volgen, nieuw materiaal aan te schaffen en het blijven specialiseren in onze doelgroep wordt sterk aangemoedigd. We nemen ook vaak deel aan klinische studies van universiteiten, waarbij je de unieke kans krijgt om nieuwe behandelingen uit te testen en bij te dragen aan de wetenschap. Daarnaast heeft elk teamlid de vrijheid om nieuwe projecten, modules, groepstrajecten, … voor te stellen of uit te werken. Als werkgever in de gezondheidszorg trachten we de medewerkers ook zo goed mogelijk te ondersteunen in het vinden van een goede work-life balance., vanaf 6 maand anciënniteit krijg je een hospitalisatieverzekering aangeboden, …

Herken je jezelf in deze omschrijving of wens je meer info, dan kan je een gemotiveerd schrijven en cv richten tot de directie Sofie Serruys en dit uiterlijk tegen 21/07 /2022. De procedure bestaat uit diverse gesprekken.


 Download PDF

Profiel Solliciteer nu →


  • Master in de Klinische Psychologie en visum van klinisch psycholoog.
  • Psychotherapeutische opleiding afgerond of reeds aangevat. Minimum 2 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
  • Bereidheid 1 avond/week tot 20u te werken, en op woensdag - of vrijdagnamiddag.
  • In het bezit zijn van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 2 -art. 596.2 van het Wetboek van Strafvordering).
  • Contract van onbepaalde duur klinisch psycholoog met teamcoördinatie voor 38 uur per week, met mogelijkheid tot onmiddellijke start.
  • Verloning volgens CGG-loonbarema’s IFIC 50 % schaal 16, 50 % sc.
  • Teamcoschap : functieschaal 17