Klinisch psycholoog Angstteam CGG Mandel en Leie ← Terug naar overzicht


CGG Mandel & Leie is een erkende dienst voor ambulante geestelijkegezondheidszorg. Ons doelpubliek zijn volwassenen, ouderen en kinderen met ernstige psychosociale, psychische of psychiatrischeproblemen. CGG Mandel & Leie biedt gespecialiseerde hulpverleningvoor mensen die op verschillende levensdomeinen moeilijkheden ondervinden ten gevolge van hun psychische of psychiatrische problemen. Onze hulpverlening is gericht op herstel van het psychisch evenwicht of op het draaglijker maken van psychisch lijden.

We vertrekken hierbij vanuit een krachtgerichte visie die aandacht heeft voor de persoonlijke kwaliteiten, talenten, krachten van dezorggebruiker en zijn omgeving. Het doel is dat de zorggebruiker zijneigen leven in de maatschappij opnieuw kan vormgeven. Het teamvan CGG Mandel & Leie bestaat uit psychiaters, psychologen,psychosociale hulpverleners en administratieve medewerkers.

Ons hulpverleningsaanbod is multidisciplinair. Wij bieden hulpverlening in de regionale zorgzones Midden West-Vlaanderen(Tielt en Izegem) en Zuid West-Vlaanderen.

Wat wordt er verwacht? 

U komt terecht in het behandelfocusteam angst, dwang en stress. U staat in voor zowel de behandeling van zowel kinderen als volwassenen in deregio Midden West-Vlaanderen (Tielt). Als psychotherapeut maakt u deel uit van het multidisciplinaire teamonder de leiding van een psychiater. U biedt psychotherapeutische hulpverlening aan cliënten binnen de tweedelijnsopdracht van het CGG.

U vervult een specialistische functie in de behandeling van angst, dwangen stress binnen een multidisciplinaire werking. U hanteert klinischegesprekken en psychodiagnostische methoden in functie vanindicatiestelling en behandeling. Op basis van de hulpvraag van de cliënt stelt u samen een behandelplan voor psychotherapie op.

Dit doet u innauw overleg met de collega’s uit de psychosociale, agogische enpsychiatrische functie van het team, de verwijzer, het ruimerehulpverleningsnetwerk én op basis van de laatste wetenschappelijke evidentie. U staat in voor psychologische en psychotherapeutische behandeling volgens de principes van evidence-based practice. Op regelmatige tijdstippen evalueer je samen met de cliënt het verloop van de behandeling (expliciete cliëntfeedback). Het behandelplan en de opvolging wordt genoteerd in het elektronisch patiëntendossier en wordt ter beschikking gesteld voor de cliënt. Omwille van uw werk met minderjarigen is een systemische en/of contextuele kijk op de cliënt, zijn of haar ouders en ruimere omgeving essentieel. Kennis van gedragstherapeutische interventies bij de behandeling van angst, dwangen stress (bv. exposure) strekt tot aanbeveling. Naast het individueel werk is er mogelijkheid tot groep therapeutischwerk.

Profiel

 • Master in de Klinische Psychologie en visum van klinisch psycholoog.
 • U bent een open, enthousiaste en gedreven teamspeler. U bent professioneel en respectvol in de omgang met kinderen en ouders.
 • U geniet van ruime ervaring (minstens 2 jaar) in het begeleiden /behandelen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, bijvoorkeur in een ambulante en/of semi-residentiële setting.
 • U hebt een erkende psychotherapie opleiding gevolgd of bent die aan het volgen, met systemisch, contextueel en/ofgedragstherapeutisch werken met zowel minderjarige als volwassen cliënten.
 • U hebt kennis over de evindece – based behandeling van angst,dwang en stress.
 • U bent een gepassioneerde psychotherapeut, houdt van wetenschappelijk onderbouwde kennis en ziet in samenwerking altijd een meerwaarde.
 • U voelt zich comfortabel in een netwerkoverleg en kan tot een efficiënte besluitvorming komen.
 • U kan op een efficiënte manier een nauwkeurig dossier opmaken.
 • U bent bereid zich flexibel in te zetten om avond uren te presteren én op onze verschillende vestigingen te werken. Uw voornaamste tewerkstellingsplek is de vestiging Tielt. 
 • U beschikt over een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 2 -art. 596.2 van het Wetboek van Strafvordering).

Aanbod en procedure

 • Contract bepaalde duur (1/3/2020-31/12/2021 met kans opverlenging), 19 -uur per week.
 • Verloning volgens CGG-loonbarema’s PC 331.
 • Een boeiende job binnen een ervaren team.
 • Hospitalisatieverzekering vanaf 6 maand anciënniteit.

Herkent u zichzelf in deze omschrijving of wens je meer info, dan kan u een gemotiveerd schrijven en CV richten tot Sofie Serruys uiterlijk
tegen 18/02/2021, via veerle.theys@cggml.be.

De procedure bestaat uit diverse gesprekken.


 Download PDF