Klinisch psycholoog / orthopedagoog - Wervik ← Terug naar overzicht


Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen (Menen – Kortrijk – Waregem) verzamelt alle partners die werken met volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. In kader van de terugbetalingsmaatregel voor kortdurende psychologische zorg in de eerste lijn (ELP) zijn wij op zoek naar:

Klinisch psycholoog / orthopedagoog op zelfstandige basis om in te stappen in de terugbetalingsregeling van kortdurende psychologische zorg in de eerste lijn (ELP)

Taken en verantwoordelijkheden

Je biedt kortdurende en generalistische zorg aan mensen met angstproblemen, een depressief probleem of problemen op vlak van alcoholgebruik. De terugbetalingsregeling is van toepassing op een beperkt aantal sessies (1-4[1]) en gebeurt steeds op doorverwijzing van een huisarts of psychiater.

Uw taken omvatten:

 • Diagnostische inschatting van de aanwezige problemen;
 • Algemene psychologische zorg;
 • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho- educatie;
 • Bevorderen van de zelfredzaamheid;
 • Doorverwijzing naar meer gespecialiseerde hulpverlening (bij complexe problematiek).

Jouw profiel

 • Je beschikt over een diploma van master in de psychologie met afstudeerrichting klinische psychologie of een diploma van master in pedagogische wetenschappen met afstudeerrichting klinische orthopedagogiek.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare relevante beroepservaring;
 • Je bent wekelijks minimum 4 uur beschikbaar;
 • Je voert de sessies uit  in een praktijkruimte die gesitueerd is binnen het werkingsgebied van het netwerk;
 • Je bent zelfstandige in hoofd- of bijberoep, en in regel met alle daarbij horende wettelijke formaliteiten;
 • Je bent vertrouwd met kortdurende interventies en in staat om in functie van de noden en de voorkeuren van de patiënt en diens context, interventies toe te passen;

Ons aanbod

In overeenstemming met de vastgelegde tarieven van de verstrekkingen gelden volgende honoraria:

 • € 60 voor een psychologische sessie van 60 minuten (pseudocode 790031).
 • € 45 voor een psychologische sessie van 45 minuten  voor een rechthebbende:
  • met voornamelijk angstproblemen (pseudocode 790053)
  • met voornamelijk een depressief probleem (pseudocode 790075)
  • met voornamelijk een probleem op vlak van alcoholgebruik (pseudocode 790090)

We bieden elke klinisch psycholoog/orthopedagoog minimaal 208 sessies aan per kalenderjaar,  wat neerkomt op 48 trajecten bestaande uit 1 sessie van 60 minuten en 3 sessies van 45 minuten. Een hoger aantal sessies kan in onderling overleg afgesproken worden.

 • Een abonnement op Mediris Multi (online patiëntendossiersysteem).
 • Intervisie en vorming georganiseerd door het netwerk.

Specifiek zijn we op zoek naar een psycholoog/orthopedagoog die in Stad Wervik zitdag wil houden. Wij voorzien het gebruik van een lokaal in buurthuis de Kier.

Interesse?

Neem contact op met Filip Vanneste (0479/136827), ELP-coördinator netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen.

Solliciteren?

Mail je motivatiebrief (inclusief het aantal uren dat je wekelijks wenst beschikbaar te zijn), CV en een afschrift van jouw diploma naar elpco@psy107zwvl.be.

          

 


 Download PDF