Medeco√∂rdinator Chronic Care Project De Brug ← Terug naar overzicht


De Brug is één van de twaalf Belgische projecten voor geïntegreerde zorg voor chronisch zieken en loopt in de regio Zuid West-Vlaanderen. Het is de bedoeling om nieuwe zorgmodellen te testen en zo de gezondheid van de bevolking te verbeteren, de kwaliteit van de zorg te verhogen en efficiënter te werken. De projecten lopen minstens tot 2022.

Meer informatie vind je op www.debrugzorgt.be

Wij willen graag overgaan tot de aanwerving van een medecoördinator voor dit project met communicatie skills om het project uit te dragen naar de doelpopulatie (= chronische zieken), de burger en de zorg- en welzijnsverleners.

 

Functiebeschrijving

· Je bent medeverantwoordelijk i.s.m. de hoofdcoördinator voor de uitbouw, invulling en belangenbehartiging van De Brug, project geïntegreerde zorg voor chronisch zieken.

· Je werkt initiatieven en projecten uit die hieraan invulling kunnen geven.

· Je communiceert dit project naar de stakeholders, zoals bijvoorbeeld de burgers en zorgverleners.

· Je maakt de betrokken actoren warm om in te stappen in dit project.

· Je voorziet alle stakeholders en betrokken actoren van de nodige informatie voor het welslagen van het project.

 

· Resultaatgebieden:

· Verantwoordelijk voor de uitbouw van het project De Brug.

· Verantwoordelijk voor het communicatieplan en het uitdragen van de verschillende innovatieve acties.

· Verantwoordelijk voor de uitwerking en praktische organisatie van evenementen en opleidingen i.h.k.v. de innovatieve acties.

· Verantwoordelijk voor het aansturen en het coachen van werkgroepen.

· Uitwerken van voorstellen en adviezen zodat de beleidsdoelstellingen van het project De Brug gerealiseerd (kunnen) worden.

· Verantwoordelijk voor de resultaten en rapportage van de opgestarte acties en evenementen.

· Onderhouden van doelgerichte relaties en overleggen met interne en externe partners.


 


Profiel Solliciteer nu →


Profiel

Je hebt een medische - of zorggerelateerde achtergrond. Dit door opleiding en/of ervaring.

Je beschikt over een hoge dosis communicatieve en commerciële vaardigheden.

Je bezit een zekere mate van maturiteit en bent in staat om zelfstandig te werken.

Je bent in staat een visie te ontwikkelen en je te identificeren met het project.

Je bent marktgericht, neemt initiatief en in staat om leiding te geven.

Je bent goed in plannen en organiseren en kan goed samenwerken.

Je bent een netwerker.

Je hebt kennis of bent bereid deze kennis te verwerven:

 

  • Inzicht in de werking van de eerstelijnsactoren (huisartsen, apothekers, woonzorg, thuiszorg, netwerkstructuren,…), tweedelijnsactoren (ziekenhuizen,…), welzijnsactoren, ziekenfondsen, lokale overheden, patiënten-en mantelzorgverenigingen, …
  • Kennis van diverse methodieken en werkvormen m.b.t. projectwerking, integratiemanagement en veranderingsprocessen.
  • Kennis van informatica.
  • Kennis van managementtechnieken.

Aanbod Solliciteer nu →


Wij bieden

  • Een contract van bepaalde duur voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
  • Werken met detacheringscontract is mogelijk
  • Jobtime: 50%

· Start: zo snel mogelijk.

 

Contact

Solliciteren kan online tot en met 17 december 2019. Nieuws omtrent je kandidatuur ontvang je ten laatste een week nadat de vacature is afgelopen.

Contacteer ons als je vragen hebt:
Virginie Huys, coördinator Chronic Care project De Brug, t. 056 63 60 67, debrug@wvlzorgt.be