Psycholoog stemmingsstoornissen CGG Mandel en Leie ← Terug naar overzicht


CGG Mandel & Leie is een erkende dienst voor ambulante geestelijkegezondheidszorg. Ons doelpubliek zijn volwassenen, ouderen en kinderen met ernstige psychosociale, psychische of psychiatrischeproblemen. CGG Mandel & Leie biedt gespecialiseerde hulpverleningvoor mensen die op verschillende levensdomeinen moeilijkheden ondervinden ten gevolge van hun psychische of psychiatrische problemen. Onze hulpverlening is gericht op herstel van het psychisch evenwicht of op het draaglijker maken van psychisch lijden.

We vertrekken hierbij vanuit een krachtgerichte visie die aandacht heeft voor de persoonlijke kwaliteiten, talenten, krachten van dezorggebruiker en zijn omgeving. Het doel is dat de zorggebruiker zijneigen leven in de maatschappij opnieuw kan vormgeven. Het teamvan CGG Mandel & Leie bestaat uit psychiaters, psychologen,psychosociale hulpverleners en administratieve medewerkers.

Ons hulpverleningsaanbod is multidisciplinair. Wij bieden hulpverlening in de regionale zorgzones Midden West-Vlaanderen(Tielt en Izegem) en Zuid West-Vlaanderen.

Wat wordt er verwacht? 

U komt terecht in het behandelfocusteam stemmingsstoornissen bij kinderen en jongeren. Als psychotherapeut maakt u deel uit van het multidisciplinaire team onder de leiding van een psychiater. U biedt psychotherapeutische hulpverlening aan cliënten binnen de tweedelijnsopdracht van het CGG.

U vervult een specialistische functie in de behandeling van stemmingsstoornissen binnen een multidisciplinaire werking. U hanteert klinische gesprekken en psychodiagnostische methoden in functie van indicatiestelling en behandelplanning.
Het behandelplan wordt in nauwesamenspraak met de cliënt en de andere betrokken therapeuten opgemaakt.

U staat in voor psychologische en psychotherapeutische
behandeling volgens de principes van evidence-based practice.Op regelmatige tijdstippen evalueer je samen met de cliënt het verloop van de behandeling (expliciete cliëntfeedback). De verslaggeving wordt genoteerd in het elektronischpatiëntendossier.

U werkt actief mee aan de uitvoering van blended therapie. Naast het individueel werk is er mogelijkheid tot groep therapeutisch werk.

Profiel

 • Master in de Klinische Psychologie en visum van klinisch psycholoog.
 • Open, enthousiaste en gedreven teamspeler. Professioneel en respectvol in de omgang met kinderen en ouders.
 • U hebt een erkende therapie-opleiding gevolgd of bent dieaan het volgen.
 • Minstens 2 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg bijde doelgroep kinderen en jongeren. Bij voorkeur in een ambulante en/of semi-residentiële setting.
 • Kennis van de evidence-based methodieken van behandelingvan stemmingsproblemen.
 • Gepassioneerd, houdt van wetenschappelijk onderbouwdekennis en ziet in samenwerking altijd een meerwaarde. 
 • Flexibiliteit. Bereid om op woensdagnamiddagen en verschillende vestigingen te werken.
  Efficiënt en kwaliteitsvol bijhouden en actueel houden van dossiers.
 • U beschikt over een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 2 -art. 596.2 van het Wetboek van Strafvordering).

Aanbod en procedure

 • Contract bepaalde duur (1/3/2020-31/12/2021 met kans opverlenging), 19 -uur per week.
 • Verloning volgens CGG-loonbarema’s PC 331.
 • Een boeiende job binnen een ervaren team.
 • Hospitalisatieverzekering vanaf 6 maand anciënniteit.

Herkent u zichzelf in deze omschrijving of wens je meer info, dan kan u een gemotiveerd schrijven en CV richten tot Sofie Serruys uiterlijk
tegen 18/02/2021, via veerle.theys@cggml.be.

De procedure bestaat uit diverse gesprekken.


 Download PDF